Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksForsker på Samfunnets kulturelle forutsetninger

Forsker på Samfunnets kulturelle forutsetninger 

Vi har, sammen med NTNU og SINTEF, fått tilslag på et prosjekt som ser på objektifisering, standardisering og måling som kulturelle prosesser hos Forskningsrådets SAMKUL-program.

11.02.2013 10:00   |   Ole Einar Marken

 

​- Prosjektet baserer seg på et internasjonalt nettverk av meritterte forskere innen mange forskjellige fagfelt og vil se på disse kulturelle prosessene fra ulike faglige innfallsvinkler og på hvordan de manifesterer seg på forskjellige felt. Prosjektets formål er å bringe sammen perspektiver fra ulike fagområder og samfunnsfelt på disse viktige kulturelle prosessene for å bringe teori og tenkning videre, forteller seniorforsker Petter Almklov.

- Allerede før prosjektet var finansiert hadde vi en vellykket oppstartskonferanse i Trondheim. Denne har resultert i et spesialnummer i tidsskriftet Culture Unbound, som i sin helhet kan lastes ned her.

I tillegg til Almklov bidrar Jens Røyrvik fra NTNU Samfunnsforsknings side.

Tord Larsen ved NTNU er primus motor for prosjektet.

Prosjektets hjemmeside: http://www.ntnu.edu/sosant/cuff
 
 
Ny kunnskap
Dette skriver oppdragsgiveren om programmet som prosjektet er en del av: SAMKUL (2011 – 2020) har som mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer, gjennom fortolkning, forståelse og forklaring av de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen. Tematisk skal programmet studere de kulturelle forutsetningene for dagens samfunnsformasjon og samfunnsutviklingen generelt gjennom analyser av samspillet mellom menneske og omgivelser:
  • Naturomgivelser
  • Flerkulturelle omgivelser
  • Religiøse omgivelser
  • Språklige omgivelser
  • Mediale omgivelser
  • Økonomiske omgivelser
  • Teknologiske omgivelser
Gjennom ny forskning, nettverk av forskere og av forskere og relevante brukere, internasjonalisering, formidling, konferanser og møteplasser vil humanvitenskapelig forskning gjøres relevant og tas i bruk på samfunnsområder med store utfordringer. Programplanen gir ytterligere informasjon om programmets overordnede tematiske og strategiske prioriteringer.
 
 
 
Deltakerlista
Disse forskerne fra NTNU Samfunnsforskning AS, NTNU og SINTEF har planlagte aktiviteter i prosjektet:

I tillegg deltar en gruppe nettverksdeltakere, som ikke skal gjøre forskning finansiert av prosjektet, men som er interessert i å bidra på konferanser og lignende: http://www.ntnu.edu/sosant/cuff/network-members

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning