Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksFlytter ut, men fortsetter som før

Flytter ut, men fortsetter som før 

​Barnevernets utviklingssenter Midt-Norge (BUS) forlater NTNU Samfunnsforskning ved årsskiftet. Tjenestetilbudet blir likevel det samme.

30.11.2012 12:50   |   Ole Einar Marken

 

- Vi fortsetter som før, forsikrer forskningssjef Torill Tjelflaat.

Enheten BUS ved NTNU Samfunnsforskning og Regionsenter for barn og unges psykiske helse Midt-Norge (RBUP) ved NTNU, fusjonerer 1. januar 2013. Det nye senteret heter Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt).

Det nye senteret er underlagt Det medisinske fakultet ved NTNU, direkte under dekanus. Sammenslåingen skjer etter anmodning fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

De ansatte ved BUS flytter dermed ut fra Samfunnshuset på Dragvoll. Ny adresse er fra 1. januar 2013 Klostergata 46.


Lang fartstid
Tjelflaat har vært en del av NTNU Samfunnsforskning og tidligere Allforsk i nesten 20 år. Hun velger nå selv å slutte som leder, men fortsetter som forsker. Slutte som leder gjør for øvrig også Turid Suzanne Berg-Nielsen som har ansvaret for RBUP fram til årsskiftet. Odd Sverre Westbye er tilsatt som leder for nye RKBU Midt-Norge.

- Vi har trivdes godt ved NTNU Samfunnsforskning, forteller Tjelflaat.

- Her hilser alle på hverandre uansett tilhørighet, Og så har vi vært så heldige å ha hatt en gruppe med ansatte som har vært med lenge. Det har vært få utskiftinger blant ansatte, påpeker forskningssjefen.


Ville fortsette ved NTNU Samfunnsforskning
Jim Lurie er en av de med lang fartstid ved BUS. Etter 10 år blir det vemodig å bytte arbeidsplass.

- Vi ønsket at det nye senteret skulle være en del av NTNU Samfunnsforskning, sier han.

- Men eieren NTNU mente at det andre alternativet var best, fastslår seniorforskeren, som i likhet med sin sjef skryter av miljøet på arbeidsplassen han forlater.


Til barn og unges beste
RKBU Midt-Norge skal være et felles forsknings- og utviklingssenter som ivaretar problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse, omsorg, utvikling og tjenestebehov. Senteret skal generere positive synergieffekter i forhold til sluttbruker, kommunene, spesialisthelsetjenesten og andrelinjetjenesten i barnevernet.

Virksomheten ved BUS og RBUP skal i stor grad videreføres. Gjennom tverrfaglig og praksisrelevant forskning skal senteret bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret skal spres gjennom utviklingsarbeid, formidling og undervisning.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning