Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksFlere trener nå

Flere trener nå 

​Aktivitetsnivået synker med økende alder i løpet av ungdomstiden, men på generelt grunnlag er det en større andel av befolkningen som trener nå enn tidligere.

26.04.2017 09:45   |   Ole Einar Marken

 

​Dette viser rapporten Fysisk aktivitet og idrettsdeltagelse blant barn og unge - En gjennomgang av norske studier, som er utarbeidet av Tord Markussen Hammer.

Det er mye oppmerksomhet rundt barn og unges fysiske aktivitet, og denne rapporten tar for seg hvordan det står til med det generelle fysiske aktivitetsnivået til norske barn og ungdommer. Basert på tilgjengelig informasjon er det lite som tyder på at dette er nevneverdig lavere i forhold til tidligere. Aktivitetsnivået synker med økende alder i løpet av ungdomstiden, men på generelt grunnlag er det en større andel av befolkningen som trener nå enn tidligere.

Last ned rapporten her

Organiserer aktiviteten selv
treningssenter.jpgBarneidretten i Norge har stor oppslutning, og de fleste deltar i løpet av barndommen. Den organiserte idretten har i stor grad påtatt seg ansvaret som leverandør av fysisk aktivitet, men har utfordringer med å holde på deltagerne. Opp mot 60% av elever i 8. klasse deltar i idrettslag, mens andelen på videregående synker til ca. 30%, og det er viktig for idretten å begrense det store frafallet i løpet av ungdomsårene. Denne utviklingen er ikke noe nytt fenomen og følger et relativt stabilt mønster over tid. På den andre siden har egenorganisert trening, for eksempel på treningssenter (foto: colourbox.com), hatt stor vekst, og særlig blant ungdom og kvinner. Stadig flere ønsker å styre og organisere aktiviteten sin selv.

Utfordrende å nå bredden
Norges Idrettsforbunds ansvar for både toppidretten og målsetningen om idrett for alle virker vanskelig å balansere, og blant deres funksjoner virker de hovedsakelig å lykkes med rekruttering til toppidretten. Idretten har store utfordringer med å tilrettelegge for dem som ikke er, eller vil være toppidrettsutøvere. Motivene for å drive idrett er først og fremst moro, og begrunnelsene for å drive fysisk aktivitet handler hovedsakelig om helsemessige fordeler.

- Personlig kontroll, valgfrihet, glede og helsegevinster er gode eksempler på hvilke verdier som bør ligge til grunn i utformingen av fremtidens idrett, særlig med tanke på å treffe ungdommen, konkluderer Hammer.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning