Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksFiskevelferden kan økes ved å senke farten i settefiskproduksjonen

Fiskevelferden kan økes ved å senke farten i settefiskproduksjonen 

​​Fiskeoppdrett er biologisk produksjon satt i fabrikksystem. 11. mars 2021 overrakte Veterinærinstituttet og NTNU Samfunnsforskning rapporten «Arbeid med fiskevelferd på settefiskanlegg» til oppdragsgiver Dyrevernsalliansens forskningsfond.

11.03.2021 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Forskere ved Veterinærinstituttet og NTNU Samfunnsforskning har intervjuet ansatte i oppdrettsselskaper med settefiskanlegg for å finne ut hva de mener er viktig for å lykkes med fiskevelferdsarbeidet i settefiskproduksjonen. I intervjuene diskuterte vi flere sider av produksjonen, som for eksempel fysiske forhold ved anleggene, regelverk, kompetanse og opplæring, motivasjon, kommunikasjon. Gjennom intervjuene ble det funnet at ansatte som er involvert i settefiskproduksjon har mange insentiver til å ivareta fiskevelferden.

Samtidig viser resultatene enkelte organisatoriske forhold som kan virke mot fiskevelferd.

Funnene, som Kristine Vedal Størkersen (bildet) viser at mål og produksjonsplaner utvikles basert på økonomi og tålegrenser som ikke alltid tar inn over seg de biologiske forholdene. Dette gjør at fiskevelferd oppleves å være en motsetning til å klare produksjonsmål. Slakk i produksjonsplanene er en forutsetning for fiskevelferdsforsvarlig drift, og det kan også være lønnsomt. Dersom produksjonen legger inn slakk og ressurser som kreves i biologisk produksjon, kan fiskevelferd potensielt vise seg å være økonomisk lønnsomt.

Her er hele rapporten: 2021_1a_Arbeid med fiskevelferd på settefiskanlegg KOMPLETT.pdf

I rapporten trekker vi fram forslag til sju praktiske forhold som settefiskanlegg bør vurdere å innføre for å ivareta fiskevelferden:

· Tilpasse produksjonen

· Bruke og forstå informasjonen man har

· Benytte spesialkompetente driftsoperatører i en robust organisasjon

· Et kritisk og sterkt fiskehelseteam

· Nærværende ledelse

· Dialog med andre organisasjoner og myndighetene

· Fiskevelferdskompetanse for alle​


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning