Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNye forskningspenger fra Havbruksprogrammet

Nye forskningspenger fra Havbruksprogrammet 

​NTNU Samfunnsforskning fikk for tredje året på rad innvilget penger fra Havbruksprogrammet hos Norges forskningsråd (NFR).

23.12.2016 12:00   |   Ole Einar Marken

 

På det samfunnsvitenskapelige temaet i HAVBRUK2 var det en todelt utlysning, og vi er med på begge prosjektene som ble tildelt penger.

Det første er et stort prosjekt som ledes av Tonje Osmundsen ved Studio Apertura, og det er i samarbeid med UiS, IRIS, og Nofima. Prosjektet heter Salmon Regulation Assessment (SaRA).

- Det andre prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet, og vi er med som partner, forteller forsker Marit Schei Olsen.

RegFishWell ledes av Lars Helge Stien ved Havforskningsinstituttet, og vil se på hvilke effekter dagens akvakultur-regelverk har for fiskevelferd. Blant annet så vil man i prosjektet sammenligne gjeldende forvaltning for kyllingproduksjon med det som er i bruk for lakseproduksjon.
 
I SaRA-prosjektet vil konsesjonssystemet som er grunnleggende for norsk akvakulturforvaltning undersøkes. Dette systemet har endret seg mye de senere årene gjennom økt bruk av såkalte særtillatelser som i utgangspunktet er gratis for oppdretterne, f.eks. utviklingstillatelser. Andre eksempler innenfor det ordinære tillatelsessystemet er grønne konsesjoner, men både disse og andre tidligere tildelte konsesjoner vil fremover kunne påvirkes av et nytt regime med produksjonsområder. SaRA vil undersøke hvordan dette systemet fungerer, både ved å se tilbake i tid og på hvilke effekter endringer i systemet har for kostnader, effektivitet og næringsstruktur.
 
Prosjektperioden for SaRA er fire år, med oppstart i januar 2017.
 
Prosjektet vil bidra til kunnskap om hvordan tidligere og eksisterende regelverk har vært og er i stand til å ivareta de komplekse og motstridende blandingene av interesser knyttet til akvakultur. Dette vil gjøres ved å undersøke hvordan systemet ivaretar viktige spørsmål ved havbruk: miljø, fiskehelse, mattrygghet og næringspolitikk. Disse perspektivene omfatter de mest fremtredende, men også de mest kontroversielle temaene ved akvakultur, som for eksempel tildelingsprosessen av lokaliteter, lokaldemokrati i kommunene, vilkår for vekst og innovasjon, og terskler for bærekraft og miljøavtrykk.
 
Prosjektet vil gi ny kunnskap om effekter av dagens regelverk, kunnskap som ikke er tilgjengelig i dag, og som er avgjørende for å forbedre forvaltningen av akvakultur, i Norge så vel som i andre oppdrettsnasjoner. Spesielt vil prosjektet se på hvordan ulike deler av regelverket støtter eller motsier hverandre, og hvor og hvordan kompromisser og avveininger er gjort. Basert på forskning i SaRA, vil prosjektgruppa være i stand til å gi politiske råd for fremtidige forbedringer av systemet.
 
Det er en tverrfaglig forskergruppe med nasjonale og internasjonale eksperter som vil utføre arbeidet i SaRA, og som har tidligere erfaring fra å jobbe sammen.
 
Les mer på Facebooksidene til SUSTAIN-FISH
 
Les også om den forrige tildelingen

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning