Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksFem kjennetegn ved en sikker organisasjon

Fem kjennetegn ved en sikker organisasjon 

Sikkerhetsnivået i en virksomhet avhenger av både menneskelig, tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold. For dem som lykkes med sikkerhetsarbeidet er det fem egenskaper som går igjen.

06.03.2014 15:45   |   Ole Einar Marken

 

Dette forteller forskningssjef Per Morten Schiefloe in en artikkel i Arbeidervern.
 
- Ledelse og ansatte må ha kunnskap om hva som utgjør en risiko, sier Schiefloe.
 
I hvilken grad en virksomhet er i stand til dette, avhenger av hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som finnes i organisasjonen. Forskningssjefen kaller summen av dette for virksomhetens sikkerhetskompetanse.
 
Ifølge Schiefloe er det fem egenskaper som kjennetegner en virksomhet med høy sikkerhetskompetanse:
 
1. Organisasjonen er pålitelig
Virksomheten er godt planlagt og styrt, med gode rutiner og tydelige ansvars- og myndighetsforhold. Medarbeiderne har kompetanse til å håndtere arbeidsoppgavene, og kompetansen utvikles etter behov, gjennom opplæring og trening.
 
2. Organisasjonen er sensitiv
Virksomheten har prosedyrer, rutiner, praksis og en kultur som gjør at man oppdager og forstår mulige faresignaler innenfor eller utenfor virksomheten. Dette innebærer også at man klarer å sette sammen informasjon på nye måter, bruke nye tolkingsmodeller, og at medarbeidere klarer å fange opp informasjon selv på felter som ikke er deres definerte ansvarsområde.
 
3. Organisasjonen har proaktiv handlingsdyktighet
Virksomheten har kompetanse, rutiner og reaksjonsevne, slik at tilløp til farer stoppes før de utvikles til mer omfattende og alvorlige hendelser. Det innebærer også at organisasjonen må ha evne til improvisasjon, fordi det kan oppstå situasjoner som man ikke har forestilt seg eller har forberedt seg på.
 
4. Organisasjonen har reaktiv handlingsdyktighet
Virksomheten er i stand til å håndtere hendelser og ulykker som uansett måtte inntreffe.
 
5. Organisasjonen har evne til læring
Virksomheten er i stand til å registrere og analysere ulykker og hendelser. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for både formell og uformell erfaringsoverføring og læring. Samtidig tar virksomheten også lærdom av alt som går bra. Hvorfor går det bra, og hvilke rutiner og tiltak bidra til at man unngår uhell, skader og sykdom?
 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning