Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksEvaluering av den norske rektorutdanningen

Evaluering av den norske rektorutdanningen 

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NIFU i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning en følgeevaluering av den norske rektorutdanningen gjennom perioden 2010 – 2014. Her er den første delrapporten.

11.10.2011 12:00   |   Ole Einar Marken

 

​Som et ledd i å utvikle den norske skolen ble det i 2009 opprettet et nasjonalt program for utdanning av skoleledere i grunn- og videregående skole. Rektorprogrammet tilbys av 6 forskjellige fagmiljøer.

Samtidig iverksatte Utdanningsdirektoratet en større følgeevaluering av programmet i perioden 2010 - 2014, og NIFU fikk oppdraget sammen med NTNU Samfunnsforskning. Evalueringen er et omfattende prosjekt som tar i bruk både kvalitative og kvantitative metoder.

Denne delrapporten er den første av i alt fire planlagt rapporter fra følgevalueringen av det nasjonale rektorprogrammet. Målet med denne rapporten er å sette den «norske modellen for rektorutdanning» i regi av Utdanningsdirektoratet inn i en internasjonal kontekst. Rapporten bidrar med en oversikt over internasjonal forskning på ledelse generelt og skoleledelse spesielt, og en beskrivelse av utviklingstendenser når det gjelder skolelederutdanning.
 
Det er særlig satt fokus på at lederutviklingen har til hensikt å bedre elevenes læring. Med utgangspunkt i den overordnede teoretiske og analytiske rammen som utvikles i denne rapporten drøftes metodiske utfordringer med å måle effekter av rektorutdanningen.
 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning