Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksEvaluerer etablering av retursentre for asylsøkere

Evaluerer etablering av retursentre for asylsøkere 

I dette prosjektet, som løper ut 2012, skal forskerne vurdere etableringsprosessen og retursenterkonseptet, og vurdere om retursentrene imøtekommer de ønskede effektene tilknyttet retur og levekår.

01.07.2011 10:00   |   Marthe Fasteraune

 

​Den tidligere ventemottaksordningen for personer med endelig avslag på sin asylsøknad ble avviklet i 2010.
 
En evaluering av ordningen hadde før avviklingen vist at mottakene var preget av passivisering, asosial atferd, rusmisbruk og konflikter, og at de ikke virket returfremmende.
 
Som følge av avviklingen er det besluttet å etablere retursentre som skal virke returfremmende, samtidig som de skal ivareta beboeres sikkerhet og levekår.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning