Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksEnestående grunnlag for å undersøke hva stengte skoler betyr for elevene

Enestående grunnlag for å undersøke hva stengte skoler betyr for elevene 

Norske elever opplever våren 2020 en skolehverdag med radikalt endrede betingelser. Foreløpig må alle, både lærere, elever – og foreldre, bare stå i dette. I etterkant vil det imidlertid bli interessant å se hvilke utslag hjemmeskole har hatt for elevenes trivsel og læring. Elevundersøkelsen gir oss grunnlag for en sammenligning med normalen.

17.04.2020 19:00   |   Guro Kulset Merakerås/ MeraMedia

 

​- Elevundersøkelsen, som hvert år samler data om læringsmiljø for hele landet, gjør at vi i Norge er vi godt stilt med tanke på å undersøke hva stengningen av skolene betyr for elevenes opplevelse av skolehverdagen, sier Thomas Dahl.

Hovedrapporten fra Elevundersøkelsen 2019 kommer i høst. Delrapporten Analyser av indekser på Skoleporten 2019​ ble offentliggjort etter påske. Analysene tar for seg svarene fra 7.trinn, 10. trinn og Vg1 og presenterer disse fylkesvis og på nasjonalt nivå. Rapporten er skrevet av Christian Wendelborg.


Godt grunnlag

Hvert år blir norske elever fra 5. trinn på barneskolen til siste år på videregående spurt om hvordan de opplever skolehverdagen. Spørsmålene er knyttet til trivsel, støtte fra lærerne, støtte hjemmefra, faglig utfordring, vurdering for læring, læringskultur, mestring, motivasjon, elevdemokrati og medvirkning, samt felles regler, mobbing, utdanning og yrkesveiledning. Svar fra flere år gir oss et meget godt grunnlag hvis vi i etterkant av hjemmeskoleperioden vil undersøke hvordan denne skolehverdagen var, sammenlignet med normalen.

 

Uvante læringsrelasjoner

- Det som i første rekke er endret denne våren, er jo det jeg vil kalle «læringsrelasjonene», sier Thomas Dahl. Han er den forskeren som har et særlig ansvar for analysene av Elevundersøkelsens spørsmål om mestring, motivasjon og læringsutbytte.

- Elevene inngår i andre relasjoner og på andre måter nå enn når de er på skolen. De har andre personer rundt seg, de forholder seg til lærerne og andre elever på en annen måte og det blir en annen rytme i hverdagen. Det er godt kjent at læringsrelasjoner er svært viktige for læring. Hvordan endringen slår ut, blir spennende å se. Det er grunn til å tro at vi vil se at ulike typer elever får forskjellige utslag: For noen vil de nye relasjonene fungere godt, mens andre er mer avhengige av de relasjonene de inngår i i en normal hverdag på skolen, sier Thomas.

 

For elevene på 7. trinn, 10. trinn og Vg1 er det obligatorisk å svare på Elevundersøkelsen. Svarprosenten ligger på mellom 83 og 90 prosent. Ønsker du å se nærmere på analysen av svarene disse elevene har gitt, kan du lese delrapporten Analyser av indekser på Skoleporten 2019 her.KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning