Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksElevundersøkelsen 2017 - Om mobbing og arbeidsro

Elevundersøkelsen 2017 - Om mobbing og arbeidsro 

​Forsker Christian Wendelborg ved NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet laget en rapport om mobbing og arbeidsro i skolen, med bakgrunn i Elevundersøkelsen 2017.

22.01.2018 15:30   |   Snorre Serigstad Valen

 

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Her er noen av funnene:
Det er en liten økning i andelen elever som opplever seg mobbet to til tre ganger i måneden eller mer, fra 4,6 prosent i 2016, til 5 prosent i 2017. Andelen som opplever at de blir mobbet avtar med alder/klassetrinn.  Men for 9.- og 10. trinn øker andelen som opplever seg mobbet. Rundt 40 prosent av de som rapporterer at de er mobbet av medelever oppgir at ingen voksne på skolen som visste at de ble mobbet.
 
Det er en tendens til at gutter og jenter opplever ulike måter å bli mobbet på. Jenter opplever mer indirekte mobbing ved å bli holdt utenfor og baksnakket på skolen, mens gutter opplever mer direkte fysisk mobbing som å bli slått dyttet eller holdt fast. Dette mønsteret går igjen fra Elevundersøkelsen 2016.

Det er 0,9 prosent av elevene som oppgir at de selv har vært med på å mobbe andre. I Elevundersøkelsen 2016 var andelen på 0,8.  Andelen som oppgir at de mobber øker i ungdomstrinnet og holder seg relativt stabil ut videregående skole. Videre viser resultatene at det er en større andel gutter som mobber.
To prosent av elevene i Elevundersøkelsen 2017 forteller at de er blitt mobbet digitalt. I Elevundersøkelsen 2016 var denne andelen på 1,9 prosent.

Det er en større andel jenter enn gutter som oppgir at de er digitalt mobbet på ungdomstrinnet. For de øvrige trinnene er det små kjønnsforskjeller.
Det er to prosent av elevene i Elevundersøkelsen 2017 som oppgir at de er mobbet av voksne på skolen de siste månedene. I Elevundersøkelsen 2016 var denne andelen på 1,8 prosent.  23,5 prosent av de som er mobbet av voksne oppgir også at de er mobbet av elever.
 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning