Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksElevundersøkelsen 2016 er analysert

Elevundersøkelsen 2016 er analysert 

​De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med, viser Elevundersøkelsen 2016. Samtidig blir 6,3 prosent mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

31.01.2017 14:35   |   Ole Einar Marken

 

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Last ned rapporten her

6,3 prosent er et samlet tall for elever som i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever.

4,6 prosent blir mobbet av andre elever to til tre ganger i måneden eller oftere. Av disse svarer i overkant av 40 prosent at ingen voksne visste om mobbingen. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

Rapporten er utarbeidet av forskningsleder Christian Wendelborg


Erting og utestenging vanligst
Når det gjelder type mobbing, svarer nesten 70 prosent av elevene som blir mobbet ofte, at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 23 prosent opplever fysisk mobbing.
Digital mobbing og voksne som mobber

Elevene får også spørsmål om digital mobbing og om de har blitt mobbet av voksne på skolen. Begge spørsmål er nye.

1,8 prosent svarer at de blir mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

1,9 prosent svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.


Endringer i undersøkelsen
I Elevundersøkelsen 2016 har vi endret og lagt til spørsmål om mobbing, og fjernet spørsmålene om krenkelser. Resultatene om mobbing kan derfor ikke direkte sammenliknes med resultatene fra tidligere år.

I 2015 svarte 3,7 prosent at de ble mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Da hadde ikke undersøkelsen egne spørsmål om digital mobbing og voksne som mobber.

Cirka 432 000 elever svarte på Elevundersøkelsen høsten 2016. Den var obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning