Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksElevundersøkelsen 2014: Hovedrapporten er klar

Elevundersøkelsen 2014: Hovedrapporten er klar 

I hovedrapporten for Elevundersøkelsen 2014 ser våre forskere nærmere på sammenhenger mellom grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø. De ser også på utviklingen over tid i mobbing og krenkelser på skolenivå.

25.09.2015 14:15   |   Ole Einar Marken

 

Elevundersøkelsen 2014 var andre gang elevene svarte på seks spørsmål om ulike former for krenkelser. 15,1 prosent svarer at de har opplevd en eller flere typer krenkelser to til tre ganger i måneden eller mer. Det er en nedgang på seks prosentpoeng siden 2013.
 
 
 
​Mobbetallene var stabile fra 2007 til 2012, før en markant nedgang i 2013 fra 6,8 til 4,2 prosent. I 2014 er andelen ytterligere redusert til 3,9 prosent.
 
Spørsmålene om krenkelser kan ha påvirket elevenes forståelse av spørsmålet om mobbing. Det jobbes med å undersøke hva endringene i undersøkelsen i 2013 kan ha betydd for resultatene.
 
Grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø
For Elevundersøkelsen 2014 er det et spesielt fokus på sammenhenger mellom skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter og elevenes læringsmiljø.
 
Den kvantitative analysen viser at dersom elevene oppfatter at skolene arbeider med grunnleggende ferdigheter, har dette en positiv sammenheng med læringskultur og opplevelsen av relevans. Dette henger igjen sammen med elevenes motivasjon, innsats i skolearbeidet og opplevelse av mestring.
 
I rapporten brukes også kvalitative casestudier til å belyse sammenhenger mellom grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø. Verken det kvantitative eller det kvalitative datamaterialet gir grunnlag for å si noe om årsakssammenhenger.
 
Hvordan er utviklingen i mobbing og krenkelser på skolenivå?
I del fire av rapporten ser forskerne nærmere på mobbing og krenkelser på skolenivå og utvikling over tid. Analysen, som er avgrenset til 7. trinn og 10. trinn, viser blant annet at på 18,6 prosent av skolene har ingen av elevene rapportert om mobbing. Det er en økning fra 16 prosent i 2013.
 
Hvilke bakgrunnsfaktorer har betydning for elevenes opplevelse av læringsmiljøet?
Bakgrunnsfaktorene forskerne har sett på er kjønn, andelen minoritetsspråklige elever, trinn, skoleslag, skolens årsverk, antall elever på skolen, studieretning og skolens geografiske beliggenhet.Med unntak av trinn og til dels kjønn, har bakgrunnsfaktorene liten eller ingen innvirkning på hvordan elevene har svart på de ulike læringsmiljøindeksene i Skoleporten.
 
Les også om rapporten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning