Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksElevene rapporterer om høy trivsel, men også mange krenkelser

Elevene rapporterer om høy trivsel, men også mange krenkelser 

Høy trivsel til tross - en av fem føler seg krenket på skolen.

08.09.2014 11:20   |   Ole Einar Marken

 

90 prosent av norske elever trives godt eller svært godt på skolen, tre av fire opplever at de får faglige utfordringer i mange eller alle fag og halvparten mener de får god arbeidsro.

Likevel er ikke alt i skolen bra.

For selv om mobbingen er gått ned sammenlignet med tidligere år, opplever hele en av fem skoleelever jevnlig utestengelse, kommentarer på utseende, trusler og ryktespredning. Dette viser analysene fra Elevundersøkelsen 2013.

Last ned rapporten her

For jenter ser man spesielt en oppgang i 9. og 10. trinn på svarene på disse påstandene:

  • Noen gjorde narr av eller ertet meg, slik at jeg ble lei (10,7%).
  • Jeg ble holdt utenfor (8,7%).
  • Noen spredte løgner om meg (8%).
  • Noen kommenterte utseendet mitt negativt pa en mate jeg ikke likte. (7,9%).

Også guttene opplever oppgang i krenkelsene over, men for guttene forekommer disse punktene hyppigere enn for jentene:

  • Noen truet meg (3,4%).
  • Noen slo, dyttet, sparket eller holdt meg fast sa jeg ble redd. (3,3%).

I parentes står andel som svarte at de hadde opplevd det to til tre ganger i måneden eller mer, en elev kan ha svart på flere av alternativene.

- Mens det er liten kjønnsforskjell i mobbing i Elevundersøkelsen 2013, ser vi at det er klare kjønnsforskjeller i opplevelse av type krenkelser, fastslår forskningsleder Christian Wendelborg.

- Vi skiller mellom «krenkelser» og «mobbing». Likevel kan en spørre seg: Når en elev opplever ryktespredning to til tre ganger i måneden, bør det ikke da komme inn under definisjonen mobbing? Når eleven da ikke rapporterer dette som mobbing, er det fordi ordet mobbing er noe verdiladet som ungdommer ikke vil identifisere seg med? spør forskeren.

Hovedforskjellen fra mobbespørsmålet er at krenkelsene ikke trenger forekomme i en ubalansert maktrelasjon hvor den som blir utsatt har vanskelig for a forsvare seg.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning