Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksDisputerte med avhandling om flyktninger og arbeidsliv

Disputerte med avhandling om flyktninger og arbeidsliv 

Forsker Melina Røe disputerte for ph.d.- graden med avhandlingen «Gode grep for varig endring?: Flyktninger på vei fra sosialhjelp til arbeid».

16.01.2014 11:00   |   Heidi Pedersen

 

Doktorgraden er tilknyttet Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU.
 
Røe har i sin avhandling studert flyktninger som er langtidsmottakere av sosialhjelp og som har bodd mellom 10-20 år i Norge. De fleste i hennes studie har arbeidserfaring fra opprinnelseslandet, men i Norge har de møtt problemer med å få jobb.
 
Ulike sider ved disse utfordringene problematiseres, blant annet flyktningenes strategier, ansattes arbeid knyttet til denne målgruppa, kvalifiseringstiltakenes rolle og forholdet mellom ambisjoner og realiteter i dette feltet.
 
 
Studien utforsker:
  • Hvem er disse flyktningene?
  • Hva er årsaken til at de ikke har fått arbeid i Norge?
  • Hva skjer med flyktningenes situasjon over tid?
  • Hva gjør de selv og hva gjør det offentlige for at arbeid skal bli en realitet?
Et kvalifiseringstiltak ble fulgt. Tiltaket ble solgt inn som noe helt nytt, mens klientene opplevde det som mer av det samme. Det ble lagt opp til at det skulle resultere i arbeid, mens kun en av ti hadde arbeid etter tre år.
 
 
Studien viser at:
  • Den reelle situasjonen til flyktninger i norsk arbeidsliv viser at kvalifiseringstiltakene ikke leder til politiske mål om arbeidsdeltakelse.
  • De fleste av flyktningene i hennes studie har ikke kommet i arbeid etter gjennomført kvalifiseringstiltak.
  • De ansatte må jobbe hardt for at klientene skal lykkes og for at de skal holde motivasjonen oppe.
  • Gjentatte arbeidsmarkedstiltak som ikke leder til arbeid kan føre til økt nederlagsfølelse og mindre motivasjon.
  • Dikotomien mellom individuelle og strukturelle forklaringer på ledighet er høyst levende.
  • Flyktningkvinner som har bodd lenge i Norge har tidligere vært litt "fredet" og dermed ikke hatt samme muligheter til kvalifisering og arbeidsdeltakelse.
 
De ansatte befinner seg i en skvis mellom politiske ambisjoner om arbeidsdeltakelse og de faktiske realitetene som møter klientene. De jobber hardt for at klientene skal lykkes og for at de skal holde motivasjonen oppe.
 
Forskeren mener det er viktig at tiltak ikke lover mer enn de kan holde. Legges det opp til høye forventninger som ikke møtes, kan det skade motivasjon og tillit til at det nytter.
 
Røe oppfordrer ansatte i helse- og velferdstjenestene til å jobbe med holdninger mot ekskludering og for inkludering i norsk arbeidsliv.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning