Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksDette mener kommunene om NAPHA

Dette mener kommunene om NAPHA 

​8 av 10 kommuner som har vært i kontakt med NAPHA er fornøyd eller svært fornøyd med senteret. 96 prosent av norske kommuner kjenner til NAPHA.

13.03.2017 11:00   |   Roald Lund Fleiner

 

Hele 427 av 428 norske kommuner og bydeler har svart i en undersøkelse om kommunenes psykiske helse- og rusarbeid, som SINTEF gjør årlig. Som del av undersøkelsen spør SINTEF også om hvor fornøyd kommunene er med NAPHA og andre kompetansesentre, samt i hvilken grad de bruker sentrene.

Mens nesten alle kommuner i landet har hørt om NAPHA, har 65 prosent hatt kontakt med og brukt senteret. Av disse er 78 prosent, eller nærmere 8 av 10 kommuner, fornøyde med NAPHA.

Nettsiden napha.no er den kanalen flest har kontakt med NAPHA gjennom. 247 kommuner svarer at måten de har brukt NAPHA på er at de har besøkt nettsiden, mens 218 svarer at de har lest fagartikler. 159 kommuner har brukt NAPHA gjennom at de har deltatt på kurs, 76 ved å delta på kompetansehevende program/tiltak, 60 gjennom telefonkontakt, 55 har hatt konkret samarbeid med senteret, mens 11 svarer e-læringstilbud og 12 «Annet».

- Et stykke igjen
Gitt NAPHAs ressurser er nettformidling helt nødvendig for å ivareta et nasjonalt ansvar, mener NAPHA-leder Trond Hatling.

- Jeg er ubeskjeden nok til å tenke at alle som arbeider i det kommunale psykiske helsearbeidet vil finne mye nyttig faglig stoff på napha.no. Særlig gjelder dette lokale ledere, som sannsynligvis også er sentrale i å besvare SINTEF-undersøkelsen. At noe over halvparten av de som svarer har lest en fagartikkel fra oss i løpet av 2016 viser at vi fortsatt har et stykke igjen til vi oppleves som relevant av alle i vår målgruppe. Slik jeg kjenner vårt fagmiljø er det mer en inspirasjon enn et nederlag, sier Hatling.

Store kommuner mest fornøyd
Som tidligere år er det i mindre kommuner NAPHA har størst forbedringspotensial. Drøyt halvparten av kommunene med mellom 2000 og 5000 innbyggere er fornøyde med NAPHA. I de minste kommunene, med under 2000 innbyggere, er 41 prosent fornøyde.

Mest fornøyd er de største kommunene med over 50 000 innbyggere, der nesten 9 av 10 kommuner svarer at de er fornøyde eller svært fornøyde.

- Svært nyttig
Telemark og Sogn og Fjordane er som året før de to fylkene som er minst fornøyde med NAPHA, selv om det er fremgang i begge fylker. I Telemark har hver tredje kommune enten ikke hørt om NAPHA, eller har hørt om, men ikke vært i kontakt med senteret. Det samme gjelder 27 prosent av kommunene i Aust-Agder og Hordaland, og 25 prosent av kommunene i Nordland og Troms. I motsatt ende er Akershus og Østfold. Der er det bare henholdsvis 5 og 6 prosent av kommunene som enten ikke har hørt om NAPHA, eller som har hørt om men ikke vært i kontakt med NAPHA.

- Det er svært nyttig at vi årlig får en slik tilbakemelding på hvordan vår primære målgruppe opplever vårt arbeid. Det er selvfølgelig ikke den hele og fulle sannhet, men noe vi kan bruke inn i evaluering og planlegging både av vårt regionale arbeid og av vår samlede virksomhet. Så må vi gå i dialog med våre samarbeidspartnere i det enkelte fylke og i regionene, for å få mer kunnskap om hva tallene betyr, og om hvordan vi kan nå ut mer og øke deres vurdering av oss som nyttig. Her vil både årsaker og løsninger variere fra fylke til fylke. Å bli opplevd som like nyttig uavhengig av fylke og kommunestørrelse er et langsiktig arbeid, og må realiseres i tråd med vår visjon «Sammen styrker vi psykisk helsearbeid», sier Hatling.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning