Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksDette er fremtidens bioproduksjon

Dette er fremtidens bioproduksjon 

Overvåkningsteknologi for lukkede dyrkingssystemer vil føre til økt bærekraftig matproduksjon.

30.04.2015 15:00   |   Ole Einar Marken

 

Overføringsverdien av teknologi mellom ulike vannbaserte bioproduksjonssystemer er mange. Potensialet for kunnskaps- og teknologioverføring mellom næringer som veksthus, landbasert akvakultur, algeproduksjon og aquaponiks er stort, og vil føre til økt bærekraftig matproduksjon.
 
Dette er bakgrunnen for prosjektet Teknologi og innovasjon for bioproduksjon i resirkulerende dyrkningssystemer (BioSys). Prosjektet er finansiert av Regionalt forskingsfond Midt-Norge, og ble startet i 2014.
 
Under en workshop hos NTNU Samfunnsforskning om fremtidens bioproduksjon, kom det blant annet fram at aktørene er enige om at  den tverrfaglige tilnærmingen og innoveringen av flere næringer har stor verdi. Det er noe det bør satses videre på, konkluderte forsamlingen.
 
Tverrfagligheten i prosjektet gjenspeiles i representanter fra forsknings- og utviklingsmiljøer (NTNU, SINTEF Fiskeri og Havbruk, og Bioforsk) og miljøer for industri (Frostagrønt, Marine Harvest Norheim og SensAqua).
 
Både Marine Harvest og Frostagrønt fortalte om nye planer for sin produksjon. Marin Harvest Norheim sitt smoltanlegg resirkulerer i dag, men skal utvide og ønsker mer overvåkning av anlegget.
 
Frostagrønt ønsker å lukke sitt anlegg. Daglig leder Johan Morten Vold uttalte at her trenger de hjelp for å sikre et optimalt oppsett der sykdomsfremkallende organismer som Pythium holdes under kontroll.
 
Gjennom utprøving av nitrat sensor i fire ulike anlegg i prosjektet har en til nå lært mye om implementeringen, og det videre arbeidet med resultatene vil si mye om nitratdynamikken i anleggene.
 
Det arbeides i dag med å videreføre den påbegynte forskning- og utviklingen gjennom både regionale og nasjonale prosjekter hvor sentrale nasjonale universitet, institusjoner og næringer er med.
 
20141201_Sintef-Sealab_besøk.jpg
Installasjon av nitrogensensor i algebioreaktor hos SINTEF Fiskeri og havbruk.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning