Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksDet går i feil retning

Det går i feil retning 

Å plassere personer med utviklingshemming i store bofellesskap, ser ikke ut til å være positivt.

01.07.2011 12:00   |   Ole Einar Marken

 

​Ifølge de siste rapportene fra Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning AS, er ikke det å plassere personer med utviklingshemming i store bofellesskap veien å gå.
- De viktigste funnene så langt, er disse, oppsummerer forskningsleder Jan Tøssebro:
  • Utviklingen av nye store bofellesskap brer om seg, og svært mange har de senere år flyttet inn i bofellesskap som er minst dobbelt så store som retningslinjene fra reformårene.
  • Andelen uten dagaktivitet øker foruroligende, og for de som er i dagaktivitet går trenden motsatt av idealene om normalisering.
  • Selvbestemmelsen synes å reduseres, og hensynet til turnus og rutiner i boligen, er tilbake som tunge argumenter mot personens innflytelse over hverdagen.
Den andre rapporten i samme serie, "Store bofellesskap for personer med utviklingshemming - Noen konsekvenser" (Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro), viser at:
  • Mange bofellesskap ligger i områder som er preget av omsorgsfunksjoner og institusjoner. Et økende antall bofellesskap er for flere grupper av personer med hjelpebehov.
  • Store bofellesskap avviker mer fra andre bygg i nabolaget, og framstår i mindre grad som vanlige boliger. De formidler et inntrykk av avvik.
  • Argumentet om at store bofellesskap gir mindre ensomhet og større sosiale nettverk kan avvises. Her er det ikke størrelse det kommer an på.
  • Argumentet om at store bofellesskap gir bedre fagmiljø og større stabilitet for brukerne finner vi ikke dekning for. Tvert imot kommer store bofellesskap dårligere ut.
  • Pårørende ønsker ikke store bofellesskap.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning