Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksDet er lett å gå på grunn når dokumentasjonskrav overtar styringa

Det er lett å gå på grunn når dokumentasjonskrav overtar styringa 

​​​​Det er blitt flere ulykker i norsk skipsfart de siste årene. Tallet på personskader går ned, men ulykker av typen grunnstøtinger med stort skadepotensial, både miljømessig, økonomisk og med tanke på liv og helse, skjer oftere enn før. I sin ferske doktorgrad peker Kristine Vedal Størkersen på at det kan skyldes at kravene til reviderbarhet har overtatt styringa.

15.06.2018 09:00   |   MeraMedia/NTNU Samfunnsforskning

 

​​Se vår animasjonsfilm om disse forskningsresultatene​

​​

​Sjøfart. En del av arbeidslivet som er kjent for notorisk motvilje mot regelverk.  Som gjennom mange år har funnet støtte i forskning som sier at regelverket sjøfolket må forholde seg til er for komplisert og detaljert. Men hvorfor er det slik? Svaret kan ligge i en tverrsektoriell trend. Vi freaker ut. Kontrollfreaker ut.


Er du en dyktig lege? En superlærer? Bevis det! Kan elevene dine lese godt nok? Dokumentasjon, takk! Samfunnet krever målbare og dokumenterte resultater på alle samfunnsområder. Regelverket for sikkerhetsarbeid i sjøfarten fastslår at alle selskaper og rederier må ha et fungerende sikkerhetssystem. Et av kravene som stilles til systemet er at det skal kunne underlegges internkontroll. Dette, at sikkerhetsarbeidet skal kunne etterkontrolleres eller revideres, skaper et behov for kompliserte og detaljerte prosedyrer hvis mål ikke er å øke sikkerheten, men å sikre reviderbarheten av sikkerhetsarbeidet. Da har dokumentasjonskravene overtatt styringa. Dette får negative konsekvenser for sikkerheten på sjøen.​


- Dette er ikke spesielt for sjøfart, men gjelder på mange felt og i mange bransjer. Kravene til etterkontrollerbarhet av oppgaver skaper merarbeid som går på bekostning av kjernevirksomheten, påpeker Kristine Vedal Størkersen​, som allikevel vil understreke at regelverket for sikkerhetsarbeid i sjøfarten, den såkalte ISM-koden, også har positive effekter. Det fører blant annet til at sikkerhet prioriteres, både hos Sjøfartsdirektoratet, hos rederiene og sjøfolket selv. HMS-møter og sikker-jobb-analyser har blitt en del av hverdagen ute på skipene, og vi ser at sjøfolk opplever økt bevissthet knyttet til risiko forbundet med for eksempel manglende søvn eller dårlig utstyr. Dette forklarer nedgangen i personskader, og er viktig og bra.


Økningen i skipsulykkene på den annen side, er en svært negativ utvikling. Vedal Størkersen mener det kan ha sammenheng med at navigatørerene har hendene fulle med å fylle dokumentasjonskravene i rederiets sikkerhetssystemer. I avhandlingen «Bureaucracy overload calling for audit implosion» peker hun på at det er lett å gå på grunn når du styrer med reviderbar dokumentasjon for øyet snarere enn fungerende sikkerhetssystemer.

Last ned avhandlingen her.


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning