Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksDeltakelse i Flyktningguiden gir store positive opplevelser

Deltakelse i Flyktningguiden gir store positive opplevelser 

Rapporten "Flyktningguiden som døråpner" viser at flyktningene som deltar i Flyktningguiden opplever store positive virkninger. Den mest fremtredende virkningen handler om å lære språk og å få bedre språkforståelse gjennom å ha mulighet til å praktisere det norske språket.

06.02.2012 09:25   |   Ole Einar Marken

 

​Det handler om å lære seg både det verbale språket og de usagte sosiale kodene. I tillegg er det å ha guide nyttig med tanke på å få kjennskap til stedet man bor på, hvilke aktiviteter som finnes og man får innblikk i norsk kultur og norske tradisjoner.
 
Den største utfordringen ser ut til å handle om nettverksbygging, men på tross av at både guider og koordinatorer opplever at dette kan være vanskelig, forteller flere av flyktningene om positive opplevelser knyttet til det å ha "bekjente".
 
Gjensidig læring
Det fremkommer også at guidene som deltar i Flyktningguiden opplever at de har utbytte av å være guide. Flere forteller at de har fått økte kunnskaper om flyktningers bakgrunn, at de har fått kjennskap til en annen kultur og at de har lært mye om hvordan det kan være å være ny i Norge.
 
I tillegg forteller flere av både guidene og flyktningene at det som i utgangspunktet var en kontraktsfestet relasjon har  utviklet seg til å bli et vennskap. Et viktig stikkord i denne sammenheng er gjensidighet i relasjonen.
 
Rapporten er laget av Berit Berg, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen og Mette Portaas Haugen.
 
 
Siden 1999
Det første Flyktningguide-prosjektet i Norge ble startet som et samarbeid mellom Bærum kommune og Røde Kors i 1999. Siden den gang har det skjedd mye, og ordningen med flyktningguider har spredd seg over hele landet.
 
Begrunnelsen for etableringen av ordningen blir av Røde Kors ofte beskrevet på følgende måte:

Ideen som ligger til grunn for Flyktningguideordningen er at veien inn i samfunnet, veien til et aktivt liv, jobb og utdanning går gjennom folk som bor her. Som nyinnflyttet til Norge kan det være vanskelig å komme i kontakt med lokalbefolkningen. Røde Kors samarbeider derfor med kommunene for å opprette kontakt mellom flyktningene og lokalbefolkningen (…)
 
Oppgaven til en flyktningguide er å  orientere en flyktning som samfunnet hun eller han har bosatt seg i. Du fungerer som et bindeledd til lokalmiljøet slik at integreringen går smidigere (hentet fra hjemmesiden til Røde Kors, Skedsmo, 15. august 2011).
 
Flyktningguiden som aktivitet eller ordning er landsomfattende og finnes i 93 kommuner.
 
Viktig integreringstiltak
Det er store variasjoner i kommunenes økonomiske støtte til Flyktningguiden. Det er derimot jevnt over en enighet blant de kommuneansatte vi har snakket med om at Flyktningguiden er et viktig integreringstiltak og at deltakelse i Flyktningguiden er et viktig supplement til flyktningers deltakelse i introduksjonsprogrammet. I likhet med flyktningene selv så oppgir de kommuneansatte at de spesielt ser virkninger i språkutviklingen.
 
Anbefalinger
Det er store lokale variasjoner i Flyktningguiden, noe som gjør at det ikke finnes én felles løsning som passer for alle lokalforeningene. Det er likevel noen fellesnevnere som fremkommer som viktige, uavhengig av de lokale variasjonene.
 
Vår anbefaling er at det i utviklingen av aktiviteten fokuseres på følgende overordnede faktorer:
  • Økt fokus på markedsføring og rekruttering
  • Økt fokus på virkningene av Flyktningguide-aktiviteten i et integreringsperspektiv, med tanke på både  rekruttering og finansiering
  • Opplæring til alle guider
  • God informasjon til flyktninger i forkant av deltakelse
  • God oppfølging av frivillige

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning