Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksSTILLING LEDIG: CIRiS søker seniorforsker

STILLING LEDIG: CIRiS søker seniorforsker 

Vi søker en seniorforsker som kan forsterke vårt miljø innenfor forskning, teknologidemonstrasjon og innovative konsepter for mat- og bioproduksjon.​

15.05.2018 10:00   |   Kari Laupstad

 

NTNU Samfunnsforskning, avdeling Senter for tverrfaglig forskning i rommet (CIRiS) arbeider i skjæringspunktene mellom biologi og teknologi, og mellom menneske og teknologi. CIRiS sitt strategiske mål er gjennom tverrfaglig forskning og utvikling å bidra til ny kunnskap og innovasjon innenfor bærekraftig bioproduksjon på jorda og i verdensrommet.
 
CIRiS har spesiell kompetanse innenfor overvåkning og kontroll av komplekse systemer, på bakgrunn av blant annet mange år med ansvar for plantebiologiske eksperimenter på den internasjonale romstasjonen (ISS) på vegne av den Europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Avdelingen har også erfaring fra flere EU prosjekter innenfor romfart. CIRiS har nå kvalifisert seg for nye romfartsprosjekter med utvikling av eksperimentelt utstyr for planteforskning på romstasjonen og utvikling av innovative overvåkningssystemer knyttet til bio-regenerative livsstøttesystemer for lange romferder. Vår aktivitet rettet mot landbasert industri domineres av industriell matproduksjon i veksthus, der resirkulering av næringsstoffer, overvåkning og prosesskontroll er viktige stikkord. Nye muligheter representeres av blant annet store plantefabrikker med produksjon under kontrollerte betingelser, og annen innendørs plantedyrking i mindre skala.
 
Vi søker en seniorforsker som kan forsterke vårt miljø innenfor forskning, teknologidemonstrasjon og innovative konsepter for mat- og bioproduksjon. Anvendelsesområdene vil spenne fra landbasert industri til livsstøttesystemer for romfart og arbeidet vil preges av et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Seniorforskeren forventes å ta initiativ og ansvar for innhenting, gjennomføring og ledelse av større prosjekter. Seniorforskeren forventes også å bidra til å opprettholde og videreutvikle eksisterende forskningsinfrastruktur ved CIRiS. Stillingen innebærer utøving av intern veiledning og opplæring, samt lederstøtte i strategisk arbeid ved avdelingen.


Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå innenfor forskning og utvikling
 • Utdanning eller erfaring innenfor minst ett av de følgende områdene: Kjemi, biologi,  instrumentering, kybernetikk eller elektronikk
 • Praktisk erfaring med prosjekt- og arbeidsledelse i tverrfaglige miljøer
 • Teoretisk og praktisk erfaring med konsept- og systemutvikling
 • Innsikt i dataprogrammering og -behandling er en fordel
 • Evne og vilje til å oppsøke, konkretisere og realisere prosjektmuligheter og samarbeidsforhold
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 
Vi tilbyr:

 • Deltakelse i kreativt og spennende kompetansemiljø
 • Et godt arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter avtale
 

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningssjef Ann-Iren Kittang Jost: epost: a.i.kittang.jost@ciris.no ,  tel: 92880298
 
Søknad ønskes med fyldig CV inkludert publikasjonsliste.
Søknadsfrist: 1. august 2018

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning