Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksBok om sikkerhet til sjøs

Bok om sikkerhet til sjøs 

Trond Kongsvik og Stian Antonsen er redaktører for boka “Sikkerhet i norske farvann”. Den inneholder en rekke bidrag av forfattere fra fagområder knyttet til maritim sikkerhet.

09.11.2015 15:00   |   Ole Einar Marken

 

​Boka beskriver hvordan sikkerheten i næringen har sammenheng med utviklingen i konkurranseforhold, internasjonalisering, sjømannskap og andre rammebetingelser, og hvordan sikkerheten kan styrkes i næringen gjennom blant annet teknologi, trening og kultur.
 
Flere av bidragene i boken har utgangspunkt i prosjektet RESCUE, som er en del av Forskningsrådets TRANSIKK-program
 
Kongsvik er forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning, mens Antonsen jobber ved SINTEF.
 
Sjøfart og fiskeri spiller en sentral rolle i norsk historie og kultur- samtidig som den maritime industrien er svært ulykkeutsatt.
 
Boka er delt inn i tre deler. Den første delen – «Maritim sikkerhet før og nå» – gir noen historiske innfallsvinkler på sikkerhet og sikkerhetsutviklingen. Bokas andre del – «Rammebetingelser, sjømannskap og sikkerhet» – gir en oversikt over ulike sider ved sjøfolks arbeidssituasjon.
 
I den tredje og siste delen kalt «Veien videre for maritim sikkerhet», blir noen praktiske tilnærminger til sikkerhetsforbedringer presentert og diskutert.
 
Boka vil være særlig relevant for praktikere i næringen og studenter innen maritim sikkerhet.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning