Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksBidrar i ny bok

Bidrar i ny bok 

​Denne boken beskriver og diskuterer de økonomiske og politiske endringsprosessene som skjer i kystområdene og hvordan disse setter krav til særegne former for planlegging.

23.04.2012 11:00   |   Ole Einar Marken

 

 
Forsker Jørn Fenstad, forsker Kristine Vedal Størkersen og seniorforsker Tonje Osmundsen bidrar faglig i ny bok som har tittelen "Kampen om plass på kysten - Planlegging i kystsonen under nye betingelser". Det er i kapitlene som omhandler erfaringer og framtidsutsikter forskerne ved enheten Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning er fageksperter. Bjørn Hersoug og Jahn Petter Johnsen er hovedforfattere av boken.
 
Bokens målgrupper
Boken retter seg særlig mot forskere og studenter innen ressursforvaltning og planlegging, men vil også være interessant og nyttig lesning for politikere på lokalt, regionalt og sentralt nivå som er involvert i planlegging og forvaltning av kystområdene.
 
Konfliktfylt
Selv om Norge har lang kystlinje og store kystområder innenfor grunnlinjen, har konfliktene om bruken av disse områdene blitt flere og mer tilspisset de siste 20 årene. Alle typer bruk har sine representanter og sine forsvarere innen forvaltningen, men selve avveiningsprosessen og planleggingen av bruken har blitt vesentlig mer kompleks, særlig fordi plansystemet er sterkt sektordelt.
 
Løsninger
Det er skrevet mye om de ulike sektorinteresser på kysten; fiske, oppdrett, turistfiske, verneplaner, olje og energiutbygging, etc., men lite om hvordan de ulike interesser kan og må avveies mot hverandre. Denne boken tar sikte på å vise hvordan ulike næringer ofte kolliderer med hensyn på arealbruk, hvordan konfliktene løses innen dagens plansystem og hvordan de eventuelt kan løses innen et nytt og mer strømlinjeformet system.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning