Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksBerkeley-tur med stort faglig utbytte

Berkeley-tur med stort faglig utbytte 

Studio Apertura har dratt i gang en flernasjonal nettverksarena om sikkerhet på tvers av komplekse infrastruktursystem. Det første seminaret i rekka ble arrangert ved University of California, Berkeley, i slutten av februar i år.

08.03.2016 13:00   |   Studio Apertura

 

Studio Apertura har de siste årene arbeidet mye med transportsikkerhet, spesielt i maritim sektor, og samfunnssikkerhet. Som del av dette har en av våre forskere, Kristine Størkersen, tidligere hospitert hos det velrenommerte Centre for Catastrophic Risk Management i Berkeley.

I og rundt dette miljøet befinner det seg helt sentrale forskere innenfor organisatorisk sikkerhets- og reliabilitetsforskning, deriblant grunnleggerne av den viktige sikkerhetsfaglige retningen kalt High Reliability Organizations. Sammen med bl.a. Emery Roe ved Berkeley tok Størkersen initiativet til et seminar der forskere fra Studio Apertura, SINTEF og Universitetet i Stavanger utvekslet ideer og innsikt med CCRMs meritterte forskningsmiljø.

- Vi har fått arrangementsstøtte fra Norges forskningsråd og brukt grunnbevilgningsmidler fra vår egen avdeling Studio Apertura. Vi synes de pengene ble utrolig godt brukt, sier Størkersen som ser stor verdi i å tilbringe tid sammen med potensielle samarbeidspartnere fra Stavanger og USA.

Nå er planen er å arrangere lignende seminar annen hvert år fremover.

På dette første seminaret av sitt slag deltok også forskningsassistent Marie Nilsen og forskningsleder Petter Almklov fra Studio Apertura.

Humphrey-Simroom.jpg
Seminaret inkluderte besøk ved den amerikanske kystvakta. Stian Antonsen, SINTEF, og Petter Almklov, Studio Apertura, følger nøye med når Scott Humphrey forklarer utfordringer ved overvåking av den høyt trafikkerte San Fransisco-bukta.


Seminaret hadde en bred innholdsflate. Et mål var å bruke kunnskap fra ulike sektorer som for eksempel transport, energi og infrastrukturer for å videreutvikle teori og litteratur om sikkerhet og pålitelighet. Veldig ofte er det ikke en enkelt enhet som "er ansvarlig" for å forhindre eller regulere for feil som kan få fatale konsekvenser for befolkningen der ulike typer infrastruktur opptrer sammen.

Louise-emery-paul.jpg
Louise Comfort presenterer sine nylige feltstudier. Hun er leder for The Center for Disaster Management, Univeristy of Pittsburgh. Tilhørere er Emery Roe, UC Berkeley, og Paul Schulman, Mills University.

Sentrale diskusjoner dreide seg om hvordan situasjonell tilpasning av arbeidsprosesser er nødvendig for å opprettholde pålitelighet og sikkerhet, og ulike organisatoriske strategier for å håndtere denne variasjonen.

- De norske deltakerne presenterte en rekke prosjekter fra Forskningsrådets transportsikkerhet- og samfunnssikkerhetsportefølje, og ved siden av den faglige utvekslingen med amerikanerne, fikk vi også mye interessant diskusjon med våre venner ved SINTEF og UiS, sier forskningsleder Almklov.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning