Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksBarnevernet får både ros og ris i ny evaluering

Barnevernet får både ros og ris i ny evaluering 

​Mangel på respekt, forhåndsdømt og stigmatisert, utallige saksbehandlinger og mangel på brukermedvirkning - kritikken mot barneverntjenesten er hard. Men det er også brukere som rapporter om positive opplevelser.

18.01.2013 12:35   |   Ole Einar Marken

 

​- Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Trondheim kommune. Evalueringen bygger på kvalitative intervjuer med både foreldre og barn/ungdommer som har hatt kontakt med barneverntjenesten; enten gjennom undersøkelse, hjelpetiltak eller omsorgstiltak, forteller prosjektleder Gry Mette Dalseng Haugen.
 
 

Brukerne viser til både positive og negative erfaringer

De fleste av brukerne hadde både positive og negative erfaringer, men de som hadde barn i fosterhjem var gjennomgående mer kritiske enn de som hadde tiltak i hjemmet. Da brukerne ikke var fornøyde handlet dette i stor grad om en følelse av mangel på respekt, og videre at man følte seg både forhåndsdømt og stigmatisert.
 
Stor gjennomtrekk av saksbehandlere opplevedes også som frustrerende:
 
"Det største problemet er at saksbehandlerne hele tiden blir byttet ut. Jeg har hatt 17 saksbehandlere siden jeg kom i kontakt med barnevernet første gang."
 
Samtidig: flere med hjelpetiltak var i utgangspunktet skeptiske, men ble mer positive etter hvert som de opplevde at tiltakene hadde effekt. De som hadde erfaringer med råd og veiledning som tiltak, var gjennomgående positive til dette.  

"Jeg fikk råd og veiledning fra ei dame som jeg var veldig fornøyd med. Hun støttet meg og var med på møter når det var nødvendig. Det var nyttig for å komme seg gjennom konflikter i hjemmet. Jeg fikk noen verktøy og strategier. Hun lyttet til meg. Hun hørte på meg som mamma og som person, og hun trodde på det jeg sa (mor)."
 
Les hva andre skriver med bakgrunn i rapporten:
 
Ikke reell brukermedvirkning
Her ble det understreket av både voksne og barn at de følte det var mangel på informasjon, og at informasjon er en viktig forutsetning for at medvirkning i det hele tatt skal være mulig.
 
"De sier ingenting om hvorfor de tenker eller gjør som de gjør, de sier bare "vi er bekymra" (mor til barn i fosterhjem)."
 
Videre opplevde mange at selv om man ble spurt ble det ikke tatt hensyn til hva man sa eller ytret ønske om:
 
"Det virker som de jatter med, at de sier ting som de tror vi vil høre. De bare svarer i vilden sky og sier "vi forstår" og «vi skjønner». Det er på tide at de begynner å høre på oss foreldre (far til barn i fosterhjem)."
 
De som hadde positive erfaringer la vekt på en god dialog, gjensidig respekt og anerkjennelse.
 

Brukerne har også positive opplevelser i møte med barnevernet

Positive opplevelser er knyttet til helhetlig tilnærming, godt samarbeid, respekt for brukeren, tilgjengelighet og en god relasjon til saksbehandleren.
 
"Saksbehandleren min var en utrolig dame som hørte på hva jeg hadde å si - og det er det med å bli hørt som er så fantastisk! Sammen kom vi frem til hvilke tiltak jeg skulle ha og hvordan de kunne hjelpe meg og barna (mor til barn med hjelpetiltak)."

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning