Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksBåde ja og nei til direkteplassering av enslige mindreårige

Både ja og nei til direkteplassering av enslige mindreårige 

​Å plassere enslige mindreårige asylsøkere direkte i kommuner fra transittmottak i påvente av svar på asylsøknad gir åpenbare fordeler. Men helt problemfritt er det ikke.

28.08.2013 10:30   |   Ole Einar Marken

 

​Dette kommer fram i en ny rapport skrevet av Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Melina Røe og Berit Berg.

Rapporten Mot en ny bosettingsmodell? er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og sammenfatter erfaringer fra pilotprosjektet Direkteplassering av enslige mindreårige.


Klare fordeler
Pilotprosjektet ble gjennomført i 2011 og 2012 og innebar uttesting av en ny bosettingsmodell hvor enslige mindreårige asylsøkere skulle plasseres direkte i kommuner fra transittmottak i påvente av svar på asylsøknad. Den foreslåtte modellen skulle redusere ventetiden i mottak for enslige mindreårige asylsøkere, slik at de raskere kunne etablere seg i en kommune med skolegang og øvrig integrering. 30 enslige mindreårige skulle direkteplasseres i seks deltakerkommuner i løpet av pilotprosjektet.
 
Pilotprosjektets modell har klare fordeler:
  • En fjerner enslige mindreåriges opphold i ordinære mottak og hindrer dermed en ekstra flytting
  • En sikrer tidlig tilbud fra et kommunalt tjenesteapparat
  • En legger til rette for raskt oppstart av integreringsprosesser

Krevende
- Når vi likevel ikke anbefaler modellen fra pilotprosjektet, er dette basert på store usikkerhetsmomenter knyttet til hvordan plassering direkte fra transittmottak vil fungere under dagens rammebetingelser og kontekst, forteller forskerne.
 
- Vi mener pilotprosjektets modell vil være lite bærekraftig som nasjonal modell – særlig i perioder med økte ankomster og økt bosettingsbehov. Dette handler særlig om samarbeid og tidsbruk.
 
- Erfaringer fra pilotprosjektet har vist at direkteplassering krever et svært tett samarbeid mellom de involverte instansene, noe vi ikke anser å være realistisk dersom modellen skal omfatte alle enslige mindreårige. Videre er det usikkert hvorvidt en vil klare å gjennomføre tilstrekkelig effektive prosesser som sikrer kort botid i transittmottak.
 
 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning