Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksAvstandsforhold på operasjonsstuen

Avstandsforhold på operasjonsstuen 

​I årets første utgave av fagbladet Kirurgen tar seniorforsker Torgeir Haavik for seg problemstillinger man står overfor ved utviklingen av telekirurgi.

29.03.2016 09:55   |   Ole Einar Marken

 

"Tenk deg at du har fått påvist en ondartet svulst og har fått innkalling til sykehuset for å få informasjon om prosessen videre. Du står midt i ditt livs største krise, ved et veiskille som for deg – i det kaoset som herjer og gjør det umulig for deg å se nyanser – kun frembyr to muligheter. Den ene er utenkelig. Den andre våger du nesten ikke å håpe på."
 
Slik innleder Torgeir Haavik artikkelen i fagbladet Kirurgen.
 
Artikkelen springer ut fra forskning på fortolkningsarbeid og teknologibruk i operasjonsstuer, basert på samarbeid med Fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs Hospital. En vitenskapelig artikkel fra denne forskningen (”Keep your coats on: Augmented reality and sensework in surgery and surgical telemedicine”) er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Cognition, Technology and Work.
 
Telekirurgi – kirurgiske inngrep der kirurgen befinner seg et annet sted enn i selve operasjonsstuen – praktiseres allerede i dag og vil bli mer vanlig i fremtiden. Drivkraften bak denne utviklingen er sammensatt, og ikke tema for denne artikkelen. Formålet her er å si noe om hva telekirurgi fører med seg av betingelser og konsekvenser, og slik antyde noen problemstillinger som aktualiseres gjennom telekirurgi.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning