Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links6 av 10 barnehageansatte har vært alvorlig bekymret

6 av 10 barnehageansatte har vært alvorlig bekymret 

Over 60% har erfart å være alvorlig bekymret for et barns omsorgssituasjon, og enda flere barnehageansatte har vært bekymret for at barn i barnehagen har foreldre med psykiske lidelser.

03.03.2011 11:00   |   Ole Einar Marken

 

​Det viser noe av bakgrunnsmaterialet seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, Åse Bratterud, presenterte under nasjonal konferanse som omhandlet arbeidet hun har gjort rundt små barns rett til beskyttelse. Kari Emilsen ved Dronning Mauds Minne Høgskolen har også bidratt til denne undersøkelsen.
 
Bekymrede barnehageansatte
Her er noe av det forskeren har avdekket av bekymringer blant barnehageansatte:
 • Over 60 %  har erfart å være alvorlig bekymret for et barns omsorgssituasjon
 • 63 % har vært bekymret for at barn i barnehagen hadde foreldre med psykiske lidelser
 • 48 % bekymret for om et barn er vitne til vold
 • 41 % bekymret for om et barn utsettes for fysisk vold 
 • 44 % har vært bekymret for om barn i barnehagen utsettes for psykisk vold
 • 25 % har vært bekymret for om barn i barnehagen utsettes for seksuelle overgrep
 • Det er 3,5 % som har vært bekymret for om et barn har vært eller står i fare for å utsettes for kjønnslemlestelse
Usikkerhet
Dette er mange barnehageansatte usikre på når det gjelder små barn beskyttelse:
 • Hvordan snakke med barn og foreldre om bekymringer.
 • Redsel for å ta feil i mistanker om at barn utsettes for vold og overgrep.
 • Å vite når en bekymring skal meldes til barneverntjenesten.
 • Etiske vurderinger av hva som er til barnets beste.
 • Hvordan barnehage og barneverntjeneste skal samarbeide.
Innenfor disse områdene det er behov for økt kompetanse, mener barnehageansatte.
 

Rapporten "Små barns rett til beskyttelse", og vedleggene, finner du her.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning