Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Utviklingshemmede bør gå i vanlige skoleklasser

- Utviklingshemmede bør gå i vanlige skoleklasser 

​Internasjonal forskning gir ingen holdepunkter for at det er bedre å gå i spesialklasser. Her er direktør og forsker Jan Tøssebro klinkende klar.

18.06.2015 13:10   |   Sandra Marken og Ole Einar Marken

 

​– Det utgjør ingen forskjell for læringsutbyttet om elever med utviklingshemminger går i  vanlig klasse eller om de tas ut av klassen, sier direktør og forsker Jan Tøssebro.
 
 

Bedre sosiale relasjoner
Tøssebro har gjennom prosjektet Å vokse opp med funksjonshemming fulgt personer med forskjellige typer nedsatt funksjonsevne født i tidsrommet 1993-1995 fra de var 3-4 år gamle til ble 17-18 år.
 
- Vi ser at hvor mye disse elevene er i klassen er avgjørende for sosiale relasjoner, på skolen og på fritiden.
 
Dette er med andre ord en god grunn til å beholde elevene med nedsatt funksjonsenve i vanlige skoleklasser.

Lite forskjell i læringsutbytte
I hvilken type skole denne gruppen elever lærer best, har ikke Tøssebro selv forsket på, men han henviser til mye internasjonal litteratur fra for eksempel England, Australia, og USA.

- Læringsutbyttet er det samme. Forskning viser ingen forskjell på speialskoler og vanlige klasser.
 
- På den annen side viser nesten alle forsøk med nye opplæringsmetoder vellykkede resultat. Det må tolkes slik at det avgjørendeørende er læreres engasjement. Å skape interesse og engasjement er det viktigste, fremhever forskeren.

Her må skolen se sin besøkelsestid. I dag snakker en om inkludering snarere enn integrering. Det betyr blant annet at det ligger et ansvar på skolen å legge til rette for et mangfold av elever. Man er på villspor om man perker ut at den og den må ut av klassen.
 
Tøssebro kommer med en klar utfordring til skolen:
- Hva kan vi gjøre slik at skolen tilpasses slik at alle elevene får det bra og har godt læringsutbytte?
 
Tøssebro mener også at det kan være gunstig for barn å delta i klassemiljøer som inkluderer barn med lærevansker.
 
– Når det gjelder de andre elevene i klassen, er ikke funnene helt entydige, men flere peker mot at andre elever kan ha økt læringsutbytte av å ha en utviklingshemmet elev i klassen. Hvis du spør meg hva jeg lærer mest av så er det i de situasjonene der jeg settes til å lære andre, sier Tøssebro.

Utfordrer skolen
- Når det ikke er forskjeller i læringsutbytte, så blir spørsmålet om hvilken type skole disse barna skal gå på heller et politisk enn faglig spørsmål, slår Tøssebro fast.
 
Og da er det ingen tvil om hva som er mest i pakt med de verdiene skolen skal fremme.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning