Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Samfunnet aksepterer en lavere standard for barn i asylsøkerfasen enn andre barn

- Samfunnet aksepterer en lavere standard for barn i asylsøkerfasen enn andre barn 

Dette gjelder både medfølgende barn og enslige mindreårige.

21.04.2015 15:05   |   Ole Einar Marken

 

​Det kommer fram i rapporten Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen som sammenfatter funnene fra prosjektet "Asylsøkende barn – er det mitt ansvar?" NTNU Samfunnsforskning har gjennomført prosjektet på oppdrag fra, og i samarbeid med, Redd Barna.

- Når det gjelder situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere viser denne studien tydelig at dette er en gruppe som blir diskriminert og forskjellsbehandlet på flere områder, forteller forsker Veronika Paulsen som har skrevet rapporten sammen med Hilde Michelsen og Maria Brochmann.
 
- Rapporten viser at det er behov for tettere oppfølging, økt bemanning og økt barnefaglig kompetanse i arbeidet med denne gruppa, sier Paulsen.
 
Forskerne kommer med mange forslag til tiltak for å bedre situasjonen, blant annet at alle barn må få gå i barnehage, helsetilbud for voksne og barn må bli bedre, barnets beste må være det førende prinsippet i saker som handler om barn, og at samarbeidet mellom barnevernet og utlendingsmyndighetene må bli bedre.
 
- Det er behov for kompetanseheving og erfaringsutveksling, påpeker forskeren.

Barnevernet opplever til dels stor utfordringer i arbeidet med denne gruppa.
 
- Barnevernet må utrede barnets omsorgssituasjon i en situasjon hvor barnets materielle omsorg allerede er for dårlig, uten at barnevernet har mulighet til å gjøre noe med det, påpeker forskeren.
 
De ansatte i barnevernet mener at ansvaret er uklart eller ikke fungerer, og at de ikke kan gjøre noe med de grunnleggende forholdene som fører til at omsorgssituasjonen for disse barna ikke er god.
 
- Konsekvensene blir at barna lever i en uholdbar hverdag, sier Thale Skybakk i Redd Barna til P4.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning