Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Gir store muligheter for omstilling i offentlig sektor

- Gir store muligheter for omstilling i offentlig sektor 

​Det handler om å forstå teknologien og dens muligheter i virksomheter. Samtidig må ikke endringene skje fortere enn virksomheten er i stand til å ta inn over seg.

05.10.2015 15:30   |   Ole Einar Marken

 

​- Digitalisering gir store muligheter for omstilling i offentlig sektor, forteller seniorforsker Thomas Østerlie.

Men det er ikke uproblematisk, og skjærene i sjøen er mange. Blant annet krever det forståelse av karakteren til digitale teknologier i organisasjoner, og ikke minst forståelse av digitale endringsprosesser.
Østerlie holdt nylig et foredrag om hvor sentralt IKT er i omstillingen av offentlig sektor i tiden fremover under årets lederkonferanse hos Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

 
- Tidligere lå IKT i randsonen i organisasjoner, det vil si at det var et redskap som ble benyttet som et hjelpemiddel i hverdagen. I dag er dette endret til at IKT er hjertet og det sentrale i arbeidsdagen. Det er via IKT produksjonen skjer, påpeker forskeren.

 
Effektivisere og forbedre
Digitalisering av forvaltningen innenfor offentlig sektor skal både effektivisere og forbedre forvaltningen. Man skal automatisere prosesser som tidligere ble utført manuelt. I tillegg ønsker man å sentralisere grunneggende funksjoner som er like på tvers av offentlige virksomeheter. Oppgaver kan løses mer effektivt samlet enn ved at hver virksomhet har egne løsninger.

- Innovasjon i offentlig sektor handler imdlertid ikke bare om effektivisering, men å bryte ut av industrisamfunnets organisering og håndtere overgangen til et kunnskapssamfunn, sier Østerlie.

Fra brukere til interessenter
Det man gjerne kalte brukere før, blir nå interessenter. Dermed må det tenkes nytt. Blant annet ved å:
  • identifisere og involvere interessent-grupper
  • se på og forstå hvordan funksjonelt like grupper allikevel kan ha ulike behov og bruksmønster
  • kjøre prosesser for å håndtere ulikhet.
  • gå fra implementasjon til integrasjon - både integrasjon med eksisterende teknologier og med eksisterende arbeidsformer

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning