Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Er din skole en mobbeversting?

- Er din skole en mobbeversting? 

Aftenbladet har brukt tall fra vår forskning og laget en skoleoversikt som viser både status og endring i rapportert mobbing over seks år.

11.11.2014 14:00   |   Ole Einar Marken

 

For første gang har staten regnet ut mobbetrenden over tid for hvert sjuende- og tiendetrinn på hver skole i Norge. Grunnlaget er de årlige nasjonale elevundersøkelsene. Utregningen er foretatt av NTNU Samfunnsforskning på vegne av Utdanningsdirektoratet.
 
På Aftenbladets sider er skoletrinnene merket slik at det er lett å se trender som betydelig økning i mobbingen i seksårsperioden. Betydelig reduksjon i mobbingen, og ubetydelig endring er også lett å lese utfra sidene. Mobbetallene for hver treårsperiode (2007-09 og 2010-12 er slått sammen).
 
Det er også foretatt tester for å undersøke om endringen i andelen mobbing er av betydning eller ikke. Dette for å få flere småskoler med og unngå tilfeldige ekstremutslag. Legg merke til at den nasjonale elevundersøkelsen kun gjelder sjuende og tiende trinn på hver enkelt skole, ikke hele skolen.
 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning