Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Vi ønsker å ta tempen på inkluderingsarbeidet i den norske skolen

- Vi ønsker å ta tempen på inkluderingsarbeidet i den norske skolen 

​​​​​​​​​NTNU Samfunnsforskning arrangerer konferanse om inkludering i skole og barnehage på Rockheim 23. november.​​

27.10.2021 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

Her kan du følge hele konferansen som streaming:

https://www.twitch.tv/mistavdrockheim

​​

På «Salamanca til Hurdalssjøen» skal skoleforskere, skoleledere og lærere diskutere hvordan inkluderingspolitikken har utviklet seg siden år 2000.

Og ikke minst: Hvor går den under Jonas Gahr Støres nye regjering?

92 nasjoner sluttet seg til Salamancaerklæringen i 1994, i byen Salamanca i Spania. Salamancaerklæringen understreker skolens ansvar for å inkludere barn med særskilte behov, fremfor at barnet skal tilpasse seg skolen. ​Og i år kom Hurdalsplattformen. Det er den regjeringen skal styre etter de neste fire årene.

Den ble signert ved Hurdalssjøen i Hurdal i oktober i år.

- Vi ønsker å ta tempen på inkluderingsarbeidet i den norske skolen og barnehagen. Så har vi også hatt et regjeringsskifte. Hva gjør det med utviklingen? Dette ønsker vi å diskutere på Rockheim 23. november, sier forskningssjef Joakim Caspersen i NTNU Samfunnsforskning.

Gratis konferanse
Konferansen arrangeres på initiativ fra Gemini-senteret Oppink – Senter for forskning på inkludering i skole og oppvekst.


Senteret er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, NTNU, SINTEF, Dronning Mauds minne og Trondheim kommune.

Du kan lese mer om senteret på egne nettsider her.

Konferansen «Salamanca til Hurdalssjøen» er gratis for alle og du kan melde deg på her: https://nettskjema.no/a/225796

Det er laget en egen Facebook-event for konferansen, som du kan se her.

Innledere fra OsloMet, Høgskulen i Volda og Stockholms universitet
Konferansen har en faglig del på formiddagen fra kl. 13 til 16, og så blir det muligheter for å mingle med foredragsholdere og andre deltakere etterpå, frem til kl. 18.

Foreløpig utdrag fra programmet:

13.00 - 16.00: Faglig program


16.00 - 18.00: Mingling med enkel servering og litt drikke

13.00: Åpning av konferansen. Inkludering, kompetanse og rammebetingelser for inkludering – veien fra Salamanca til Hurdalssjøen. Med Joakim Caspersen (NTNU Samfunnsforskning).


13.10: Ekskluderende individualisme eller inkluderende fellesskap? Inkluderingspolitikken i skole og barnehage. Med Peder Haug (Høgskulen i Volda) som snakker om skole og Anne Lise Arnesen (OsloMet) som snakker om barnehage.


13.40: Peder Haug og Anne Lise Arnesen i samtale med Marit Uthus (NTNU) og Patrick Kermit (NTNU Samfunnsforskning og NTNU).


14.00-14.15: Pause


14.15: Norge i det internasjonale inkluderingsperspektivet - har vi fantasi til å forestille oss den virkelig inkluderende skole og barnehage? Med Anders Gustavsson (Stockholms universitet) og Karianne Franck (Dronning Mauds minne). 


14.45: Anders Gustavsson og Karianne Franck (Dronning Mauds minne) i samtale med Marit Uthus og Patrick Kermit.


15.05-15.15: Pause


15.15: Barne- og ungdomsperspektivet på inkludering. Med Forandringsfabrikken​


15.30: Panelsamtale: Inkludering i hverdagen i skole og barnehage - er det ikke snart nok kompetanse? Med Erlend Moen (rektor Skaun ungdomsskole), Anne Saksvik Buhaug (styrer Brøset barnehage), Gitte Franck Sehm (Statsforvalteren i Trøndelag og tidligere mobbeombud), Peder Haug og Anne Lise Arnesen.​


Om innlederne: 

Peder Haug: Professor emeritus i pedagogikk ved Høgskolen i Volda. Har i en årrekke forsket på inkludering i skole og barnehage, med særlig vekt på spesialpedagogikkens betydning, og organisering av opplæringstilbudet for de minste elevene.


Anne Lise Arnesen:
Professor emerita i pedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har bakgrunn som lærer, spesialpedagog, lærerutdanner og forsker. Hun har ledet norske, nordiske og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter med vekt på barnehagens og skolens praksis i forhold til mangfold, inkludering og ekskludering. Hennes siste bokutgivelse er «Pedagogisk nærvær. Skolen som inkluderingsarena og risikosone».

Anders Gustavsson: Professor emeritus ved Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet och gjesteprofessor ved NTNU Samfunnsforskning. Han har studert funksjonshindringsreformer, blant annet inkludering i skole og samfunn.


Erlend Moen: Rektor Skaun Ungdomsskole, tidligere medlem av Djupedalutvalget (NOU 2015:2), som så på hvordan man kunne bygge et trygt psykososialt miljø i skolene.

Anne Saksvik Buhaug: Enhetsleder Brøset Barnehage.

Gitte Franck Sehm: Seniorrådgiver oppvekst- og velferdsavdelingen Statsforvalteren i Trøndelag, tidligere mobbeombud i Trøndelag.

Joakim Caspersen: Forskningssjef og forsker 1 ved NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering, og har kompetanse, organisering og inkludering i skolen som forskningsfelt.

Joakim Caspersen.jpg

Marit Uthus: Førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hennes forskning er særlig rettet mot temaer som inkludering, myndiggjøring, motivasjon og livsmestring for elever i skolen. Har bakgrunn som spesialpedagog i grunnskolen og i Statped.

Patrick Kermit: Professor i funksjonshemming og samfunn, NTNU, Trondheim. Kermit har særlig forsket på hørselshemmede barn og deres hverdag i skolen, og problematisering av spesialpedagogiske praksiser i lys av etiske betraktninger.


Patrick Kermit.jpg

Karianne Franck: Førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole, og har sine forskningsinteresser i spørsmål knyttet til spesialpedagogisk dokumentasjon i barnehagen, inkludering og mangfold, normalitetsforståelser og avvikskonstruksjoner i barnehagen, kartleggingsverktøy og programmer i barnehagen, kritisk funksjonshemmingsforskning og nyere barndomssosiologi​.​​


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning