Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Fraværende kompetanse og utdaterte holdninger

- Fraværende kompetanse og utdaterte holdninger 

​Inkluderingspraksisen av barn med sansenedsettelser er kritisk dårlig. Forsker Patrick Kermit har rettet søkelyset mot hørselshemmende barn og unge.

30.04.2018 11:00   |   NTNU Samfunnsforskning/GKM

 

​Norsk skole og behovet for spesialundervisning har vært oppe til bred diskusjon i vår. Mange års forskning som har pekt i samme retning, ble samlet og systematisert i den regjeringsbestilte rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» som kom i mars. Konklusjonen var tydelig og nedslående: Dagens system for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er lite funksjonelt og svikter de svake.

 

I rapporten «Inkluderende fellesskap» brukes samlebetegnelsen nedsatt funksjonsevne, noe som omfatter både psykiske lidelser, utviklingshemming, bevegelsesvansker og sansevansker.


En fersk rapport fra NTNU Samfunnsforskning har sett nærmere på én av undergruppene: barn med hørselshemminger. Resultatet, kort oppsummert, når man sammenligner hørselshemmende som gruppe med hørende jevnaldrende:

1. De oppnår dårligere resultater på skolen.

2. De har større psykososiale utfordringer, er mer ensomme og sliter med å oppnå medlemskap i jevnaldrendefellesskapet.


- Hørselshemmende barn må selv bygge bro over det gapet som oppstår mellom det som tilbys i den norske skolen og det de har behov for, sier forsker Patrick Kermit.

- Det er ikke bare urimelig å legge dette ansvaret på de som faller utenfor, men det er også mange barn og unge en umulig oppgave, påpeker forskeren. 


Etter å ha oppsummert nyere nordisk forskning på feltet i rapporten «Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole» framholder Kermit følgende:

- Hverdagen til hørselshemmede i skolen ofte er preget av fraværende kompetanse hos voksne, utdaterte holdninger og nærmest rettsløse tilstander


Rapporten er bestilt og finansiert av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)​ 


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning