Navigere opp
Logg på
Til hjemmesiden for NTNU Samfunnsforskning
Du er her: NTNU Samfunnsforskning / Publikasjoner / Skip Navigation LinksDet hadde vært fint å få være med å velge. Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap.
Det hadde vært fint å få være med å velge. Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap.
ISBN/ISSN:
978-82-7570-229-4
Utgivelsesår:
2010
Type publikasjon:
Rapport
Forfattere:
Kristin Thorshaug
Beskrivelse:
Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og kartlegger flyktningers erfaringer med å bo i bofellesskap som førstegangs botilbud etter bosetting med offentlig hjelp.
 
Vår undersøkelse viser at det ofte er store utfordringer med denne boformen og at mange etter hvert ønsker å flytte for seg selv. Utfordringene er blant annet knyttet til overgangen mellom mottak og kommune, behovet for privatliv, konflikter mellom beboerne i forhold til praktiske forhold og manglende oppfølging i bofellesskapet.
 
Mulige tiltak for å få bofellesskap til å fungere kan blant annet være å se bofellesskap som en midlertidig løsning, sikre god informasjon, utarbeide husregler og gjennomføre månedlig oppfølging i bofellesskapene.


Last ned elektronisk versjon av publikasjonen (gratis):


Ønsker du publikasjonen i trykket utgave?
Send e-post til kontakt@samfunn.ntnu.no - husk å oppgi antall, og hva publikasjonen heter. NB! Det er ikke alle publikasjoner som er tilgjengelig i trykket versjon. Noen publikasjoner kan det være andre enn oss som tilbyr på trykk - i slike tilfeller henviser vi deg videre.

Priser på publikasjoner i trykket versjon:
  • Færre enn 50 sider: 50 kroner
  • 50-99 sider: 100 kroner
  • 100-149 sider: 120 kroner
  • 150 sider eller flere: 150 kroner


Relatert til publikasjonen